9.ชุดห้องครัวไม้สัก

เฟอร์นิเจอร์ครัวไม้สัก, ชุดครัวไม้สัก, บานซิ้งไม้สัก
 
เฟอร์นิเจอร์ ชุดครัวไม้สัก

      ชุดครัวไม้สัก สำเร็จรูป, ครัวไม้สัก, บานซิ้งไม้สัก ของเราทำแบบคุณภาพใช้ไม้สักจริงทุกชิ้น ฝีมือปราณีต สวยงาม ราคาไม่แพง ราคาพร้อมทำสี โดยถ้าเทียบเป็นตารางเมตร ราคาถูกกว่า สวยกว่า คงทนกว่า บิ้วอินไม้อัด ข้อดีอีกอย่างคือสามารถเคลื่อนย้ายได้ ในกรณีที่ท่านต้องการตกแต่งต่อเติมครัว ต่างจากบิ้วอินซึ่งไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ สามารถทำตามแบบได้ตามต้องการ
 
 

ตัวอย่างห้องครัวที่ตกแต่งด้วยไม้สัก ทั้งตู้ลอยไม้สัก, บานซิ้งไม้สัก, ตู้ลิ้นชักไม้สัก
 
ราคาบานซิ้ง ไม้สัก 100 % ไม่มีไม้อื่นๆ ผสมครับ  ทำสีไม้สักธรรมชาตินำไปติดตั้งได้เลย มาเลือกซื้อได้เลย ได้ของชัวร์ๆ
 
สำหรับใส่ใต้ซิ้งค์                                                                                              
- ซิ้งไม้สักบานเดี่ยว เกล็ดล้วน   ขนาดสูง 60 กว้าง 40 ลึก 7 cm ราคา 1100 บาท
- ซิ้งไม้สักบานเดี่ยว เกล็ด+ฟัก   ขนาดสูง 60 กว้าง 40 ลึก 7 cm ราคา 1200 บาท
- ซิ้งไม้สักบานเดี่ยว ฟักล้วน     ขนาดสูง 60 กว้าง 40 ลึก 7 cm ราคา 1200 บาท
                          
- ซิ้งไม้สักบานคู่     เกล็ดล้วน   ขนาดสูง 60 กว้าง 80 ลึก 7 cm ราคา 1700 บาท
- ซิ้งไม้สักบานคู่     เกล็ด+ฟัก   ขนาดสูง 60 กว้าง 80 ลึก 7 cm ราคา 1950 บาท
- ซิ้งไม้สักบานคู่     ฟักล้วน     ขนาดสูง 60 กว้าง 80 ลึก 7 cm ราคา 1950 บาท
 
สำหรับใส่ถังแก๊ส
- ซิ้งไม้สักบานเดี่ยว เกล็ดล้วน  ขนาดสูง 70 กว้าง 50 ลึก 7 cm ราคา 1600 บาท                     
- ซิ้งไม้สักบานเดี่ยว เกล็ด+ฟัก  ขนาดสูง 70 กว้าง 50 ลึก 7 cm ราคา 1700 บาท
- ซิ้งไม้สักบานเดี่ยว ฟักล้วน    ขนาดสูง 70 กว้าง 50 ลึก 7 cm ราคา 1700 บาท
 
 
 
ราคาตู้ลอยไม้สัก 100% ไม่มีไม้อื่นๆผสมครับสีไม้สักธรรมชาติ
 
แบบมาตรฐาน สูง 60 cm
- ตู้ลอยไม้สักบานเดี่ยว ช่องกระจก          ขนาดสูง 60 กว้าง 40 ลึก 30 cm ราคา 2900 บาท
- ตู้ลอยไม้สักบานเดี่ยว ช่องกระจก+เกล็ด   ขนาดสูง 60 กว้าง 40 ลึก 30 cm ราคา 3000 บาท
- ตู้ลอยไม้สักบานเดี่ยว ช่องกระจก+ฟัก     ขนาดสูง 60 กว้าง 40 ลึก 30 cm ราคา 3000 บาท
- ตู้ลอยไม้สักบานเดี่ยว เกล็ด                ขนาดสูง 60 กว้าง 40 ลึก 30 cm ราคา 2900 บาท
- ตู้ลอยไม้สักบานเดี่ยว เกล็ด+ฟัก           ขนาดสูง 60 กว้าง 40 ลึก 30 cm ราคา 3000 บาท
- ตู้ลอยไม้สักบานเดี่ยว ฟัก                  ขนาดสูง 60 กว้าง 40 ลึก 30 cm ราคา 3000 บาท

- ตู้ลอยไม้สักบานคู่ ช่องกระจก              ขนาดสูง 60 กว้าง 80 ลึก 30 cm ราคา 4500 บาท
- ตู้ลอยไม้สักบานคู่ ช่องกระจก+เกล็ด       ขนาดสูง 60 กว้าง 40 ลึก 30 cm ราคา 4700 บาท
- ตู้ลอยไม้สักบานคู่ ช่องกระจก+ฟัก         ขนาดสูง 60 กว้าง 40 ลึก 30 cm ราคา 4700 บาท
- ตู้ลอยไม้สักบานคู่ เกล็ด                    ขนาดสูง 60 กว้าง 80 ลึก 30 cm ราคา 4700 บาท
- ตู้ลอยไม้สักบานคู่ เกล็ด+ฟัก               
ขนาดสูง 60 กว้าง 80 ลึก 30 cm ราคา 4700 บาท
- ตู้ลอยไม้สักบานคู่ ฟัก                      ขนาดสูง 60 กว้าง 80 ลึก 30 cm ราคา 4700 บาท
 
 
แบบพิเศษ สูง 80 cm
- ตู้ลอยไม้สักบานเดี่ยว ช่องกระจก         ขนาดสูง 80 กว้าง 40 ลึก 30 cm ราคา 3400 บาท
- ตู้ลอยไม้สักบานเดี่ยว ช่องกระจก+เกล็ด  ขนาดสูง 80 กว้าง 40 ลึก 30 cm ราคา 3500 บาท
- ตู้ลอยไม้สักบานเดี่ยว ช่องกระจก+ฟัก    ขนาดสูง 80 กว้าง 40 ลึก 30 cm ราคา 3500 บาท
- ตู้ลอยไม้สักบานเดี่ยว เกล็ด               ขนาดสูง 80 กว้าง 40 ลึก 30 cm ราคา 3400 บาท
- ตู้ลอยไม้สักบานเดี่ยว เกล็ด+ฟัก          ขนาดสูง 80 กว้าง 40 ลึก 30 cm ราคา 3500 บาท
- ตู้ลอยไม้สักบานเดี่ยว ฟัก                 ขนาดสูง 80 กว้าง 40 ลึก 30 cm ราคา 3500 บาท

- ตู้ลอยไม้สักบานคู่ ช่องกระจก             ขนาดสูง 80 กว้าง 80 ลึก 30 cm ราคา 5100 บาท
- ตู้ลอยไม้สักบานคู่ ช่องกระจก+เกล็ด      ขนาดสูง 80 กว้าง 80 ลึก 30 cm ราคา 5250 บาท
- ตู้ลอยไม้สักบานคู่ ช่องกระจก+ฟัก        ขนาดสูง 80 กว้าง 80 ลึก 30 cm ราคา 5250 บาท
- ตู้ลอยไม้สักบานคู่ เกล็ด                   ขนาดสูง 80 กว้าง 80 ลึก 30 cm ราคา 5250 บาท
- ตู้ลอยไม้สักบานคู่ เกล็ด+ฟัก              ขนาดสูง 80 กว้าง 80 ลึก 30 cm ราคา 5250 บาท
- ตู้ลอยไม้สักบานคู่ ฟัก                     ขนาดสูง 80 กว้าง 80 ลึก 30 cm ราคา 5250 บาท
 
 
ชั้นเข้ามุม 6 เหลี่ยม    ขนาดสูง 60 ลึก 30 หน้ากว้าง 30 cm   ราคา 4500 บาท                         
                         ขนาดสูง 80 ลึก 30 หน้ากว้าง 30 cm   ราคา 5250  บาท                      

ตู้เข้ามุม 6 เหลี่ยม     ขนาดสูง 60 ลึก 30 หน้ากว้าง 30 cm   ราคา 4800 บาท                        
                         ขนาดสูง 80 ลึก 30 หน้ากว้าง 30 cm   ราคา 5700 บาท

ชั้นวาง 5 เหลี่ยมข้างตู้ลอย      ขนาดสูง 60 ลึก 30 หน้ากว้าง 30 cm   ราคา 2100 บาท        
                                    ขนาดสูง 80 ลึก 30 หน้ากว้าง 30 cm   ราคา 2700 บาท         

ชั้นเสริมใต้ตู้ลอย       ขนาดสูง 20 ลึก 30 หน้ากว้าง 80 cm   ราคา 1800 บาท
 
 
ตู้ลิ้นชักครัว ไม้สัก 3 ลิ้นชัก                                                    
- ตู้ลิ้นชักขนาด สูง 60 กว้าง 40 ลึก 55 cm ราคา 4700 บาท
- ตู้ลิ้นชักขนาด สูง 60 กว้าง 50 ลึก 55 cm ราคา 4700 บาท
 
ตู้ลิ้นชักครัวไม้สัก 1 ลิ้นชัก (ใช้สำหรับใส่ตะแกรง) 
- ตู้ลิ้นชักขนาด สูง 60 กว้าง 40 ลึก 55 cm ราคา 4700 บาท
- ตู้ลิ้นชักขนาด สูง 60 กว้าง 50 ลึก 55 cm ราคา 4700 บาท
 
 
หมายเหตุ - ผมแนะนำให้ลูกค้า Print หน้านี้ทั้งหมดเลยครับ เอาให้ผู้รับเหมา สำหรับก่อครัวปูนกับหน้า บานซิ้งค์ไม้สัก ก่อนส่วนตู้ลอยไม้สัก เราติดทีหลังได้ครับถ้าไม่เข้าใจโทรถามผมเพิ่มเติมได้ครับ
           - บานซิ้งและตู้ลอยไม้สักที่เป็นซี่เกล็ดจะมีตาข่ายกันแมลงสาบ ทุกชิ้น  ราคาพร้อมทำสีทุกชิ้น
           - ขนาดของสินค้าเป็นขนาดมาตรฐานสากลแล้วครับ ถ้าในกรณีที่ท่านต้องการให้กว้างหรือสูงอีก1-2 cm ต้องบอกให้ละเอียดนะครับ (ไม่เพิ่มราคาครับ) แต่ถ้า 5 cm ขึ้นไปก็จะเพิ่มเงินอีกตามเนื้องานครับ 
 
 
กรุณาอ่านรายละเอียดราคาสินค้าให้ดีก่อนถ้ามีข้อสงสัยตรงไหน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
 คุณอุทัย โทร. 085-117-0076

เฟอร์นิเจอร์ครัวไม้สัก, ชุดครัวไม้สัก, บานซิ้งไม้สัก
เฟอร์นิเจอร์ครัวไม้สัก, ชุดครัวไม้สัก, บานซิ้งไม้สัก
เฟอร์นิเจอร์ครัวไม้สัก, ชุดครัวไม้สัก, บานซิ้งไม้สัก
เฟอร์นิเจอร์ครัวไม้สัก, ชุดครัวไม้สัก, บานซิ้งไม้สัก
เฟอร์นิเจอร์ครัวไม้สัก, ชุดครัวไม้สัก, บานซิ้งไม้สัก
เฟอร์นิเจอร์ครัวไม้สัก, ชุดครัวไม้สัก, บานซิ้งไม้สัก
 

New

447

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

446

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿0 ฿0
 

 

New

302

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿8,000 ฿8,000
 

 

New

300

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿13,500 ฿13,500
 

 

204

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿16,000 ฿16,000
 

 

203

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿13,800 ฿13,800
 

 

202

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿9,500 ฿9,500
 

 

201

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿14,500 ฿14,500
 

 

200

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿3,000 ฿3,000
 

 

199

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,700 ฿4,700
 

 

198

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,700 ฿4,700
 

 

197

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,700 ฿4,700
 

 

196

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,700 ฿4,700
 

 

195

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,700 ฿4,700
 

 

194

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,100 ฿2,100
 

 

193

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿2,050 ฿2,050
 

 

192

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,950 ฿1,950
 

 

191

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,200 ฿1,200
 

 

190

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,600 ฿1,600
 

 

189

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,100 ฿1,100
 

 

188

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,600 ฿1,600
 

 

187

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,950 ฿1,950
 

 

186

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,950 ฿1,950
 

 

185

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿4,700 ฿4,700
 

 

184

ขายแล้ว 0 ชิ้น

฿1,700 ฿1,700
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้